top of page
Nike Epic React Flyknit 形象短片合作
Haniboi X Nike Epic React Flyknit
28340578_10159993155200635_132751849_o.p
nikereact-2.png
​和Nike合作的這個案子很有趣,挑戰了比較少用的逐格動畫,配合實際的攝影加上腦海中對於穿上這雙鞋後會有什麼奇幻變身做了一段短動畫。
nike react.jpg
nikereact-4.png
nikereact-3.png
nikereact-6.png
nikereact-5.png
在畫逐格的時候對於動起來的樣子不是很具體,經過後製讓所有影格串連起來時的動態令人眼睛發亮,挑戰不同的表現方式相當有趣。
Nike React
Watch Now
bottom of page